مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌ آزاد، ن‍اه‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آذرب‍ای‍ج‍ان‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اص‍ف‍ه‍ان‌( اس‍ت‍ان‌ -)آداب‌ و رس‍وم‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌ آزاد، ن‍اه‍ی‍د، ۱۳۳۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌ آزاد، ن‍اه‍ی‍د
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی آداب و رسوم اصفهان
حبیبی آزاد، ناهید ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۹۵۵۹۳،/۳۹۸۲۰‬,‭‌ح۲۹۸‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی آذربایجان
حبیبی آزاد، ناهید، ۱۳۳۰ - ، گردآورنده ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۰۱۵‬,‭۵۵۳‬,‭‌ح۲۹۸‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک