مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍م‍زه‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ح‍م‍زه‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
ض‍رب‌ ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
ح‍م‍زه‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ح‍م‍زه‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
دارال‍م‍ع‍ارف‌
دارو م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ح‍ی‍اه‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ پیامبران و شاهان ( تاریخ سنی ملوک الارض و الانبیاء)
حمزه اصفهانی ، حمزه بن حسن ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭‌ح۸۱۸‌ت‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ سنی ملوک الارض و الانبیاء( ع )
حمزه اصفهانی ، حمزه بن حسن ؛  بیروت دارو مکتبه الحیاه   ،
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭‌ح۸۱۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<الدره = دره >الفاخره فی الامثال السائره
حمزه اصفهانی ، حمزه بن حسن ؛  قاهره دارالمعارف   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭۹۹۲۷‬,‭‌ح۸۱۸د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک