مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ -رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -اروپ‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ -رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -اروپ‍ا
 
پدیدآور:
ل‍وئ‍ی‍س‌، ب‍رن‍ارد
ق‍رم‌، ج‍ورج‌
 
ناشر:
دارال‍طل‍ی‍ع‍ه‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نخستین مسلمانان در اروپا
لوئیس ، برنارد ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۱۶۴‬,‭‌ل۸۱۵‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اوروپا و المشرق العربی من البلقنه الی البننه (تاریخ حداثه غیر منجزه )
قرم ، جورج ؛  بیروت دارالطلیعه   ، ۱۹۹۰
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۴۸۲۵۶۰۴‬,‭‌ق۵۸۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک