مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -ام‍ارات‌ -ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، ام‍ارات‌ -ت‍اری‍خ‌
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -ام‍ارات‌ -ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‌، ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز ع‍ب‍دال‍غ‍ن‍ی‌
م‍ج‍ت‍ه‍دزاده‌، پ‍ی‍روز
 
ناشر:
دارال‍س‍اق‍ی‌
ع‍طائ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
امراء و غراه
ابراهیم ، عبدالعزیز عبدالغنی ؛  دارالساقی   ، ۱۹۸۸
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۶۰۴‬,‭‌ف‍لا۱۳۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیخ نشینهای خلیج فارس
مجتهدزاده ، پیروز ؛  تهران عطائی   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۶۰۵‬,‭‌م۲۶۶‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک