مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌، س‍ح‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
 
پدیدآور:
خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌، س‍ح‍ر
 
ناشر:
دار الاداب‌
دارالاداب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مذاکرات امراه غیر واقعیه
خلیفه ، سحر ؛  بیروت دارالاداب   ، ۱۹۸۶م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌خ۶۹۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الصبار=صبار>
خلیفه ، سحر ؛  بیروت دارالاداب   ،
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌خ۶۹۱‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
باب الساحه روایه
خلیفه ، سحر ؛  بیروت دار الاداب   ، ۱۹۹۰
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌خ۶۹۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
لم نعد جواری لکم روایه
خلیفه ، سحر ؛  بیروت دارالاداب   ، ۱۹۸۸م =۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶‬,‭‌خ۶۹۱‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
عباد الشمس
خلیفه ، سحر ؛  بیروت دارالاداب   ، ۱۹۸۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌خ۶۹۱‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک