مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دارال‍م‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ض‍رب‌ ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ص‍رف‌ و ن‍ح‍و
 
پدیدآور:
ح‍م‍ودی‌، خ‍ض‍ر م‍وس‍ی‌ م‍ح‍م‍د
ازه‍ری‌
 
ناشر:
دارال‍م‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شرح التصریح علی التوضیح او التصریح بمضمون التوضیح فی النحو
ازهری ؛  بیروت دارالمتب العلمیه   ، ۱۴۲۱ه
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌ف‍لا۴۶۲‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<التجوال =تجوال >فی کتب الامثال
حمودی ، خضر موسی محمد ؛  بیروت دارالمتب العلمیه   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭۹۹۲۷‬,‭‌ح۸۳۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک