مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داروه‍ا -ع‍وارض‌ ج‍ان‍ب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروش‍ن‍اس‍ی‌
داروه‍ا -س‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌
داروه‍ا -ع‍وارض‌ ج‍ان‍ب‍ی‌
داروه‍ا -اث‍ر م‍ت‍ق‍اب‍ل‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
پ‍ورن‍ق‍اش‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ک‍وپ‍ر، پ‍ی‍ت‍ر
ای‍ل‍ی‍چ‌، ای‍وان‌
م‍ص‍طف‍وی‌، ج‍لال‌
م‍رادی‌، ل‍ی‍لا
وردی‌، ج‍واد
ک‍ری‍م‍ی‌ طاری‌، ک‍وش‍ی‍ار
 
ناشر:
ک‍ی‍ه‍ان‌
س‍م‍ت‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
ج‍ار
ش‍رک‍ت‌ اف‍س‍ت‌ "س‍ه‍ام‍ی‌ ع‍ام‌"
ن‍ش‍ر ف‍ن‍اور
ع‍ق‍ی‍ل‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دارو مسئله پزشکی قرن
مصطفوی ، جلال ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۶۱۵‬,‭۷۰۴۲‬,‭‌م۶۱۷د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیماریها و عوارض ناشی از دارو
شرکت افست "سهامی عام "   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۶۱۵‬,‭۷۰۴۲‬,‭‌ب۹۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پزشکی آفت زدا :قتل عام پزشکی
ایلیچ ، ایوان ؛  تهران جار   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۶۱۵‬,‭۷۰۴۲‬,‭‌ف‍لا۹۸۴‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مسمومیت به وسیله داروهای شیمیایی
کوپر، پیتر ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۶۱۵‬,‭۱۴‬,‭‌ک۷۶۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آنچه باید از ویژگی داروها بدانیم :آشنایی با کاربرد و عوارض داروها در درمان بیماریهای مختلف
کریمی طاری ، کوشیار ؛  مشهد نشر فناور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۶۱۵‬,‭۱‬,‭‌ک۵۲۹آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
داروها و رفتار
پورنقاش تهرانی ، سعید ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۶۱۵‬,‭۷۰۴۵‬,‭‌پ۷۷۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تداخلات دارویی شامل گروههای دارویی و نام داروها همراه با مکانیسم های تداخلات دارویی جهت استفاده متخصصان ، پزشکان ، دستیاران ، دندانپزشکان ، داروسازان و دانشجویان گروه پزشکی
وردی ، جواد ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۶۱۵‬,‭۷۰۴۵‬,‭و۵۲۶‌تد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ عمومی داروشناسی
مرادی ، لیلا ؛  تهران عقیل   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۱۵‬,‭۱‬,‭‌م۴۳۵‌فر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک