مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دار ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ -اورژان‍س‌
ش‍گ‍ف‍ت‍ی‍ه‍ای‌ ج‍ه‍ان‌
آن‍ت‍ی‌ ب‍ی‍وت‍ی‍ک‍ه‍ا -م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ل‍ق‍ی‍س‌، ی‍اس‍ر
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ازه‍ری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ال‍س‍م‍ان‌ ال‍ح‍م‍وی‌
ح‍س‍ن‌، ن‍اص‍رب‍وک‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دار ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
استخدامات السریریه للصادات
لقیس ، یاسر ؛  دمشق دار الثقافه العربیه   ، ۱۴۰۶ق =۱۹۸۶م
شماره راهنما: ‭۶۱۵‬,‭۳۲۹‬,‭‌ل۵۵۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جمال الخواطر فی عجائب الکون و غرائبه النوادر
حسینی ازهری ، محمدحسن السمان الحموی ؛  دمشق دار الثقافه العربیه   ، ۱۴۱۰ه=۱۹۸۹ م
شماره راهنما: ‭۰۳۹‬,‭‌ح۵۸۲‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<المعالجه =معالجه >الاسعافیه للتسممات
حسن ، ناصربوکلی ؛  دمشق دار الثقافه العربیه   ، ۱۹۸۸م =۱۴۰۸ق
شماره راهنما: ‭۶۱۵‬,‭۹۵۱‬,‭‌ح۵۱۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک