مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ چ‍ک‌ -ق‍رن‌۲۰م‌ -.ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ع‍رب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ چ‍ک‌ -ق‍رن‌۲۰م‌ -ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ع‍رب‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ چ‍ک‌ -ق‍رن‌۲۰م‌ -.ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ع‍رب‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ون‍درا، م‍ی‍لان‌
 
ناشر:
م‍ن‍ش‍ورات‌ دار الاداب‌
دارالادب‌
دارالاداب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب الضحک و النسیان روایه
کوندرا، میلان ؛  بیروت دارالاداب   ، ۱۹۹۰
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۸۶۳۵‬,‭‌ک۸۵۹‌ک‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
غرامیات مرحه
کوندرا، میلان ؛  بیروت دارالادب   ، ۱۹۸۸
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۸۶۳۵‬,‭‌ک۸۵۹‌غ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<الحیاه =حیاه >هی فی مکان آخر :روایه
کوندرا، میلان ؛  بیروت منشورات دار الاداب   ، ۱۹۸۸م
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۸۶۳۵‬,‭‌ک۸۵۹‌ح‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک