مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : دج‍ان‍ی‌، اح‍م‍د ص‍دق‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ل‍ی‍ب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
دج‍ان‍ی‌، اح‍م‍د ص‍دق‍ی‌
 
ناشر:
ال‍م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ و ال‍ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بدایات الیقظه العربیه و النضال الشعبی فی لیبیا
دجانی ، احمد صدقی ؛  بیروت الموسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۹۷۷م
شماره راهنما: ‭۹۶۱‬,‭۲‬,‭د۴۳۴‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک