مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : دواره‌، ف‍واد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
دواره‌، ف‍واد
 
ناشر:
ال‍ه‍ی‍ئ‍ه‌ ال‍م‍ص‍ری‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
ال‍ه‍ی‍ئ‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌ ال‍م‍ص‍ری‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اطلالات علی المسرح العربی خارج مصر
دواره ، فواد ؛  قاهره الهیئه المصریه العامه للکتاب   ،
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶۰۹‬,‭د۷۲۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شعر و شعراء
دواره ، فواد ؛  قاهره الهیئه العامه المصریه للکتاب   ، ۱۹۵۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۹‬,‭د۷۲۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک