مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : دی‍ب‌، رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار ع‍رب‍ی‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
زن‍ان‌
 
پدیدآور:
ع‍واض‍ه‌، رض‍ا دی‍ب‌
دی‍ب‌، رض‍ا
 
ناشر:
ش‍رک‍ه‌ رش‍اد ب‍رس‌
دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
لطائف النساء
دیب ، رضا ؛  بیروت دارالکتب العلمیه   ، ۱۴۲۱ه
شماره راهنما: ‭۳۰۵‬,‭۴‬,‭د۸۹۳‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<المراة >فی الشعر( عمربن ابی ربیعه -عمر ابی ریشه -نزار قبانی )
عواضه ، رضا دیب ؛  بیروت شرکه رشاد برس   ، ۲۰۰۶م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶۰۹‬,‭‌ع۹۶۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیادر العمر درر الاقوال فی روائع الحکم و الامثال
عواضه ، رضا دیب ؛  بیروت شرکه رشاد برس   ، ۲۰۰۶م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۸۶‬,‭‌ع۹۶۷‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک