مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : زع‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ص‍ادره‌ ام‍وال‌- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -اردن‌
 
پدیدآور:
زع‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اح‍م‍د
 
ناشر:
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
احکام المصادره فی القانون الجنائی
زعبی ، علی احمد ؛  عمان دارالثقافه   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۵۰۷۷۳‬,‭ز۴۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک