مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍رک‍ی‍س‌، س‍ل‍ی‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍رک‍ی‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌ -ام‍پ‍راطوری‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‌،۱۹۱۸-۱۲۸۸
 
پدیدآور:
س‍رک‍ی‍س‌، س‍ل‍ی‍م‌
 
ناشر:
دارال‍ح‍م‍راء
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
غرائب المکتوبجی مع مقدمه و ملاحق
سرکیس ، سلیم ؛  بیروت دارالحمراء   ، ۱۹۹۰
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۱۰۱‬,‭‌س۴۷۶‌غ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک