مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍ل‍دن‌، رام‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍د ادب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
ادب‍ی‍ات‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
 
پدیدآور:
س‍ل‍دن‌، رام‍ان‌
 
ناشر:
طرح‌ ن‍و
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ و ال‍ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نظریه ادبی معاصر
سلدن ، رامان ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭‌س۸۶۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<النظریة = نظریه >الادبیة المعاصرة
سلدن ، رامان ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۹۹۶م
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵‬,‭‌س۶۳۸‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک