مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍ل‍م‍اس‍ی‌ زاده‌، ج‍واد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ اول‌، ۱۹۱۴- ۱۹۱۸ - ای‍ران‌ -ف‍ارس‌
ق‍رآن‌ -ت‍رج‍م‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
رک‍ن‌ زاده‌ آدم‍ی‍ت‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
س‍ل‍م‍اس‍ی‌ زاده‌، ج‍واد
 
ناشر:
س‍ی‍روس‌ اق‍ب‍ال‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ترجمه قرآن در جهان
سلماسی زاده ، جواد ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۴‬,‭‌س۶۶۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فارس و جنگ بین الملل
رکن زاده آدمیت ، محمدحسین ؛  تهران سیروس اقبال   ، ۱۳۱۲-۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۵۲‬,‭ر۶۷۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک