مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍وری‍ه‌ -آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍وری‍ه‌ -ج‍غ‍راف‍ی‍ا
س‍وری‍ه‌ -آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌
س‍وری‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ده‍م‍ان‌، م‍ح‍م‍داح‍م‍د
م‍ی‍ل‍ک‍و، ای‍ل‍ی‌
س‍اطع‌، اک‍رم‌
اس‍دی‌، خ‍ی‍رال‍دی‍ن‌
پ‍ی‍ش‍وای‍ی‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
دارال‍ف‍ک‍ر
دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ ح‍ج‌ و زی‍ارت‌
دار ام‍واج‌
دارق‍ت‍ی‍ب‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فی رحاب دمشق
دهمان ، محمداحمد ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۴۰۲ق =۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۶۹۱‬,‭د۸۶۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
احیاء حلب و اسواقها
اسدی ، خیرالدین ؛  دمشق دارقتیبه   ، ۱۹۹۰
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹‬,‭‌ف‍لا۴۹۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ولاه دمشق فی عهدالممالیک
دهمان ، محمداحمد ؛  [دمشق ] دارالفکر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۱۰۲‬,‭د۸۶۹و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شام ، سرزمین خاطره ها
پیشوایی ، مهدی ؛  تهران دفتر آموزش و تبلیغات حج و زیارت   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۱۰۲‬,‭‌پ۹۵۶‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دلیل الاخضر للسیاحه و الاثار فی سوریه
ساطع ، اکرم ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۹۷۵
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹‬,‭‌س۱۶۷د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<اللالی ء = لالی ء>من النصوص الکنعانیه
میلکو، ایلی ؛  بیروت دار امواج   ، ۱۹۸۹م
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹‬,‭‌م۹۷۹‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک