مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ش‍اش‍ا، دن‍ی‍س‌ ال‍ی‍وت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ ع‍ل‍وم‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
ش‍اش‍ا، دن‍ی‍س‌ ال‍ی‍وت‌
 
ناشر:
ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بزرگان دانش رایانه
شاشا، دنیس الیوت ؛  تهران شورای عالی اطلاع رسانی ، دبیرخانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۰۰۴‬,‭۰۹۲۲‬,‭‌ش۱۶۵‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک