مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
 
پدیدآور:
ل‍ه‍ون‍ی‌، م‍ی‍ن‍ا
ص‍ف‍ار، م‍ح‍م‍دج‍واد
س‍اک‍ت‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
م‍ه‍اج‍ری‍ان‌، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
دان‍ا ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ س‍اک‍ت‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ردوس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شخصیت حقوقی
مهاجریان ، عباس ؛  تهران انتشارات فردوسی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۱۳‬,‭‌م۸۵۸‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی
ساکت ، محمدحسین ؛  مشهد محمدحسین ساکت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۱۳‬,‭‌س۱۸۷‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شخصیت حقوقی
صفار، محمدجواد ؛  تهران دانا بهنامی   ، ۱۳۷۳-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۱۳‬,‭‌ص۶۴۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
چگونگی تشکیل پرونده شخصیت در نظام حقوق کیفری ایران
لهونی ، مینا ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۱۳‬,‭‌ل۸۲۹‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک