مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ع‍ر طن‍زآم‍ی‍ز ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طن‍ز ع‍رب‍ی‌ -م‍ص‍ر -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍اع‍ران‌ ع‍رب‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر طن‍زآم‍ی‍ز ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
ان‍س‌، وئ‍ام‌
رج‍ب‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ع‍ل‍م‌ و الای‍م‍ان‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌
دارال‍ن‍ه‍ض‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌الان‍ت‍ش‍ار ال‍ع‍رب‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<الهجاء=هجاء >والهجاءون فی صدرالاسلام
حسین ، محمد محمد ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ، [۱۳۸۹=۱۹۶۹]
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۷۶‬,‭‌ح۵۶۲‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الفکاهه = فکاهه >والسخریه فی الشعر المصری فی العصرین الفاطمی و الایوبی
انس ، وئام ؛  بیروت موسسه الانتشار العربی   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۷۶‬,‭‌ف‍لا۸۷۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شعراء الفکاهه المعاصرون
رجب ، مصطفی ؛  دسوق علم و الایمان للنشر و التوزیع   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۹‬,‭ر۳۶۷‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک