مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۱ ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ب‍ک‌ ه‍ن‍دی‌
م‍س‍ی‍ح‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍س‍ع‍ودب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،- ۱۰۶۶ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ص‍ائ‍ب‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۰۱۶ ؟- ۱۰۸۶ ؟ق‌ -.واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۱ ق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۱ ق‌.
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۱ ق‌ -.م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
ک‍ل‍ی‍م‌، اب‍وطال‍ب‌، - ۱۰۶۱ق‌ .ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
م‍ی‍ردام‍اد، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ۱۰۴۱ ق‌
ش‍م‍س‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍د
گ‍ل‍چ‍ی‍ن‌ م‍ع‍ان‍ی‌، اح‍م‍د
ص‍وف‍ی‌ م‍ازن‍دران‍ی‌، م‍ح‍م‍د
آذرطل‍ع‍ت‌، ام‍ی‍رع‍ل‍ی‌
ک‍ل‍ی‍م‌، اب‍وطال‍ب‌
س‍ن‍ج‍رک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ده‍اش‍م‌ ب‍ن‌ ح‍ی‍در
طرزی‌ اف‍ش‍ار
ص‍ائ‍ب‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۰۸۶-۱۰۱۶ ق‌
ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ش‍اه‌ م‍رت‍ض‍ی‌
ق‍ه‍رم‍ان‌، م‍ح‍م‍د
واع‍ظ ق‍زوی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درف‍ی‍ع‌
ص‍ائ‍ب‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ف‍رق‍ت‍ی‌ ج‍وش‍ق‍ان‍ی‌، اب‍وت‍راب‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
ن‍ج‍ی‍ب‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، ن‍ور اب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
اس‍وه‌
م‍رک‍ز
س‍م‍ت‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ب‍ه‍ج‍ت‌
دارال‍ک‍ت‍ب‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌
م‍طب‍ع‍ه‌ س‍ع‍ادت‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر ک‍اش‍ان‌؛ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌، م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
س‍روش‌
ادب‍ی‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ع‍ل‍م‍ی‌
س‍خ‍ن‌
ف‍ردوس‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
خ‍ی‍ام‌
م‍ا؛ ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ل‍ه‌ خ‍ب‍ازک‍اش‍ان‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ س‍ن‍ائ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه رنگین گل :گزیده اشعار صائب تبریزی
صائب تبریزی ، محمدعلی ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۳-۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۴‬,‭‌ص۳۵۲د،/‌ب‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سبک هندی و کلیم کاشانی ( گردباد شور جنون )
شمس لنگرودی ، محمد ؛  تهران مرکز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۴‬,‭‌ک۶۶۷،/‌س‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دیوان سنجرکاشانی
سنجرکاشانی ، محمدهاشم بن حیدر ؛  کاشان ؛ تهران فرهنگ و هنر کاشان ؛ کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۴‬,‭‌س۷۶۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گزیده آثار صائب تبریزی
صائب تبریزی ، محمدعلی ، ۱۰۸۶-۱۰۱۶ ق ؛  تهران کتابخانه بهجت   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۴‬,‭‌ص۳۵۲د/‌ب‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دیوان مولانا محمد صوفی مازندرانی از سرایندگان بزرگ سده یازدهم ایران
صوفی مازندرانی ، محمد ؛  [تهران ] ابن سینا   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۴‬,‭‌ص۹۳۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دیوان طرزی افشار
طرزی افشار ؛  تهران ادبیه   ، ۱۳۳۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۴‬,‭ط۵۲۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شوق مهدی ( ع :)تضمینی از غزلیات لسان الغیب حافظ شیرازی در مدیح مهدی موعود اسلام و پیشوای غائب جهان حضرت حجت بن الحسن العسکری ارواحنا فداه
فیض کاشانی ، محمدبن شاه مرتضی ؛  تهران دارالکتب الاسلامیه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۴‬,‭‌ف۹۷۴‌ش‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دیوان کلیات علامه ملامحمد محسن فیض کاشانی
فیض کاشانی ، محمدبن شاه مرتضی ؛  تهران اسوه   ، ۱۳۷۱-۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۴‬,‭‌ف۹۷۴‌ک‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دیوان ابوطالب کلیم کاشانی شامل قصائد، غزلیات ، مثنویات ، رباعیات
کلیم ، ابوطالب ؛  تهران خیام   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۴‬,‭‌ک۶۶۷د‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دیوان مولینا میرمحمدباقر داماد
میرداماد، محمدباقر بن محمد، - ۱۰۴۱ ق ؛  اصفهان مطبعه سعادت   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۴‬,‭‌م۹۳۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دیوان ملامحمدرفیع واعظ قزوینی شاعرنامدارسده یازدهم هجری
واعظ قزوینی ، محمدرفیع ؛  تهران موسسه مطبوعاتی علی اکبر علمی   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۴‬,‭و۲۱۷د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کلیات صائب تبریزی از روی نسخه خطی که خود شاعر تصحیح نموده است
صائب تبریزی ، محمدعلی ؛  تهران خیام   ، ۱۳۳۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۴‬,‭‌ص۳۵۲د‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اشعار صائب
گلچین معانی ، احمد ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۴‬,‭‌ص۳۵۲د،/‌م‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شاهکارهای صائب تبریزی و کلیم کاشانی
صائب تبریزی ، محمدعلی ؛  [تهران ] کتابخانه سنائی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۴‬,‭‌ص۳۵۲‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کلیات اشعار مولانا فیض کاشانی
فیض کاشانی ، محمدبن شاه مرتضی ؛  تهران کتابخانه سنائی   ، ۱۳۵۴-۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۴‬,‭‌ف۹۷۴د‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دیوان نجیب کاشانی
نجیب کاشانی ، نور ابن محمد حسین ؛  ما؛ حبیب الله خبازکاشانی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۴‬,‭‌ن۳۴۳د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دیوان علامه ملامحمدمحسن فیض کاشانی
فیض کاشانی ، محمدبن شاه مرتضی ؛  تهران اسوه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۴‬,‭‌ف۹۷۴د‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده اشعار صائب و دیگر شعرای معروف سبک هندی
قهرمان ، محمد ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۷-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹۰۵‬,‭‌ق۹۲۵‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دیوان ابوتراب بیک فرقتی انجدانی فراهانی شاعر بزرگ قرن یازدهم
فرقتی جوشقانی ، ابوتراب بن علی ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۴‬,‭‌ف۵۵۳د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شرح احوال ، بررسی آثار و گزیده اشعار مسیح کاشانی ( حکیم رکنا)
آذرطلعت ، امیرعلی ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۴‬,‭‌م۵۶۲،/‌سآ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4