مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ص‍دی‍ق‌، ه‍اش‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -س‍ودان‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
زی‍ب‍ای‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
 
پدیدآور:
ی‍ان‍گ‌، ج‍ی‍م‍ی‍ان‌
ص‍دی‍ق‌، ه‍اش‍م‌
 
ناشر:
دارو م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
دار و م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
داروم‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نبتا حبیبتی
صدیق ، هاشم ؛  بیروت دارو مکتبه الهلال   ، ۱۹۸۶م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶‬,‭‌ص۵۶۶‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کلام للحلوه :اشعار سودانیه
صدیق ، هاشم ؛  بیروت دارومکتبه الهلال   ، ۱۹۷۵م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ص۵۶۶‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جواب مسجل للبلد
صدیق ، هاشم ؛  بیروت دار و مکتبه الهلال   ، ۱۹۸۶م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ص۵۶۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هنر و شناخت
یانگ ، جیمیان ؛  تهران فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۱۱۱‬,‭۸۵‬,‭‌ی۲۷‌ه‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک