مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : طاه‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۱ ق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
اع‍ت‍ص‍ام‍ی‌، پ‍روی‍ن‌
ف‍راه‍ان‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌،- ۱۰۴۰ ق‌
ه‍م‍ی‍ن‍گ‍وی‌، ارن‍س‍ت‌
 
ناشر:
طاه‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رودخانه بزرگ
همینگوی ، ارنست ؛  تهران طاهری   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ه۶۹۵ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دیوان ابوالحسن فراهانی
فراهانی ، ابوالحسن ،- ۱۰۴۰ ق ؛  تهران طاهری   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۴‬,‭‌ف۳۵۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ای از قطعات پروین اعتصامی
اعتصامی ، پروین ؛  [تهران ] طاهری   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶‬,‭‌ف‍لا۵۹۴د/‌ب‍ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک