مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍ل‍ی‍پ‍ور، م‍ظاه‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ت‍وش‍اپ‌ ادوب‍ی‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ت‍زی‍ی‍ن‌ داخ‍ل‍ی‌ -م‍ص‍ور
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ورد م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ی‍پ‍ور، م‍ظاه‍ر
ع‍ل‍ی‌ پ‍ور، م‍ظاه‍ر
ع‍ل‍ی‌پ‍ور، م‍ظاه‍ر
 
ناشر:
ه‍س‍ت‍ان‌: ه‍وای‌ ت‍ازه‌
ه‍وای‌ ت‍ازه‌؛ ه‍س‍ت‍ان‌
ه‍س‍ت‍ان‌
م‍ظاه‍ر ع‍ل‍ی‍پ‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
وورد، پاورپونت ، اکسل ( ۲۰۰۳فارسی )آموزشهای این کتاب ...
علیپور، مظاهر ؛  تهران هستان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۶۵۲‬,‭۳۵و/۵۵۳۶۹‬,‭‌ع۸۴۸و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ویرایش فیلم و موسیقی با کامپیوتر
علیپور، مظاهر ؛  تهران مظاهر علیپور   ، ۱۳۸۳-۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۷۷۸‬,‭۵۳۵‬,‭‌ع۸۴۸و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب همراه کامپیوتر
علیپور، مظاهر ؛  تهران هوای تازه ؛ هستان   ، ۱۳۸۲-۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۰۰۴‬,‭۰۷‬,‭‌ع۸۴۸‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فتوشاپ ۸ [ هشت ]
علی پور، مظاهر ؛  تهران هستان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۰۰۶‬,‭۲ف‌/۶۸۶۹‬,‭‌ع۸۴۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره از تحصیل تا اشتغال
علیپور، مظاهر ؛  تهران هستان : هوای تازه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۵۲۳‬,‭‌ع۸۴۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پرسش و پاسخ درباره کامپیوتر و اینترنت
علی پور، مظاهر ؛  تهران هستان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۰۰۴‬,‭۰۷‬,‭‌ع۸۴۸‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خانه ، دفترکار، دکوراسیون : الگوبرداری از اینترنت ؛ نحوه جستجوی تصاویر از اینترنت
علیپور، مظاهر ؛  تهران هستان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۷۴۷‬,‭۲‬,‭‌ع۸۴۸‌خ‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک