مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍م‍اری‌، م‍ف‍ت‍اح‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
 
پدیدآور:
ع‍م‍اری‌، م‍ف‍ت‍اح‌
 
ناشر:
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ل‍ج‍ن‍ه‌ ال‍ش‍ع‍ب‍ی‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌ ل‍ل‍ث‍ق‍اف‍ه‌ و الاع‍لام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برج العقرب المسرحیه الحائزه علی الترتیب الاول فی المهرجان الوطنی الثامن للفنون المسرحیه
عماری ، مفتاح ؛  بیروت منشورات اللجنه الشعبیه العامه للثقافه و الاعلام   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶‬,‭‌ع۸۸۹‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک