مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍ی‍د، ی‍م‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
ع‍ی‍د، ی‍م‍ن‍ی‌
 
ناشر:
دار الاداب‌
دارال‍ف‍اراب‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فی القول الشعری الشعریه و المرجعیه الحداثه و القناع
عید، یمنی ؛  بیروت دارالفارابی   ، ۲۰۰۸م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶۰۹‬,‭‌ع۹۸۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الکتابه = کتابه :>تحول فی التحول
عید، یمنی ؛  بیروت دار الاداب   ، ۱۹۹۳م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۶۰۹‬,‭‌ع۹۸۳‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک