مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍م‍ی‍ن‍ی‍س‍م‌ -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍م‍ی‍ن‍ی‍س‍م‌ -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -ت‍اری‍خ‌
ف‍م‍ی‍ن‍ی‍س‍م‌ -ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ف‍م‍ی‍ن‍ی‍س‍م‌ -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
 
پدیدآور:
س‍ام‍روی‍ل‌، ج‍ن‍ی‍ف‍ر
س‍ام‍رز، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‍ا ه‍اف‌
گ‍رن‍ت‌، ت‍ون‍ی‌
 
ناشر:
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
ورج‍اون‍د
ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فمینیسم در آمریکا تا سال ۲۰۰۳
قم دفتر نشر معارف   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۰۵‬,‭۴۲۰۹۷۳‬,‭‌ف۸۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زن بودن
گرنت ، تونی ؛  تهران ورجاوند   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۰۵‬,‭۴۲۰۹۷۳‬,‭‌گ۳۶۵ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فمنیسم و خانواده :سیاست و جامعه در ایالات متحده و بریتانیا
سامرویل ، جنیفر ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۰۵‬,‭۴۲۰۹۴۱‬,‭‌س۲۴۱‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خیانت زنان به هم نوعان خود
سامرز، کریستینا هاف ؛  قم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۰۵‬,‭۴۲۰۹۷۳‬,‭‌س۲۴۱‌خ‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک