مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ق‍م‍ی‍ح‍ه‌، م‍ف‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰م‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -م‍اوراءال‍ن‍ه‍ر -ق‍رن‌۴ ق‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
ث‍ع‍ال‍ب‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ق‍م‍ی‍ح‍ه‌، م‍ف‍ی‍د
ق‍م‍ی‍ح‍ه‌، م‍ف‍ی‍د م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
دارالاف‍اق‌ ال‍ج‍دی‍ده‌
دارال‍ک‍ت‍ب‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌
داروم‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<الاتجاه = اتجاه >الانسانی فی الشعر العربی المعاصر
قمیحه ، مفید محمد ؛  بیروت دارالافاق الجدیده   ، ۱۴۰۱ه
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶۰۹‬,‭‌ق۷۷۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شرح المعلقات السبع
قمیحه ، مفید ؛  بیروت دارومکتبه الهلال   ، ۱۴۰۱ه
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۱۰۹‬,‭‌م۶۷۲/‌ش‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
یتیمه الدهر فی محاسن اهل العصر
ثعالبی ، عبدالملک بن محمد ؛  بیروت دارالکتب الاسلامیه   ، ۱۴۰۳ق
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴‬,‭‌ث ۶۳ ‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک