مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍رزوق‌، ح‍ل‍ی‍م‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آزادی‍خ‍واه‍ی‌
ن‍ق‍د ادب‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
م‍رزوق‌، ح‍ل‍ی‍م‍ی‌
 
ناشر:
دارال‍ن‍ه‍ض‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<الرومانتیکیه =رومانتیکیه >و الواقعیه فی الادب " اصول الایدیولوجیه "
مرزوق ، حلیمی ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ، ۱۹۸۳
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۵۱۳‬,‭‌م۴۵۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<النقد=نقد >و الدراسه الادبیه
مرزوق ، حلیمی ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ، ۱۴۰۲ق
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌م۴۵۹‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه فی دراسه الادب الحدیث
مرزوق ، حلیمی ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ، ۱۹۸۰م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌م ۴۵۹ ‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک