مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ص‍طف‍وی‌، ج‍لال‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروه‍ا -ع‍وارض‌ ج‍ان‍ب‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ص‍طف‍وی‌، ج‍لال‌
 
ناشر:
ک‍ی‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دارو مسئله پزشکی قرن
مصطفوی ، جلال ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۶۱۵‬,‭۷۰۴۲‬,‭‌م۶۱۷د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک