مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ف‍خ‍م‌، ن‍اص‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ورزش‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ف‍خ‍م‌، ن‍اص‍ر
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب شناسی ورزشی ( چاپی -خطی )
مفخم ، ناصر ؛  تهران دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی   ، ۱۹۷۷م
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۷۹۶‬,‭‌م۶۹۷‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک