مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ورف‍ی‌، ری‍م‍ون‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -دس‍ت‍ور
م‍ن‍اظره‌
 
پدیدآور:
م‍ورف‍ی‌، ری‍م‍ون‍د
اری‍ک‍س‍ون‌، ج‍ان‌ ام‌.
 
ناشر:
ج‍وان‍ه‌ رش‍د
م‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دستور زبان انگلیسی کمبریج
مورفی ، ریموند ؛  تهران ماد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭‌م۸۳۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مناظره
اریکسون ، جان ام . ؛  تهران جوانه رشد   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۵۳‬,‭‌ف‍لا۴۴۹ر‌ث‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک