مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ول‍ف‌، ب‍ک‍وش‍ش‌ ح‍س‍ن‌ ص‍ف‍ائ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -دس‍ت‍ور
 
پدیدآور:
لازار، ب‌.ی‌
 
ناشر:
م‍ول‍ف‌، ب‍ک‍وش‍ش‌ ح‍س‍ن‌ ص‍ف‍ائ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مطالعه جامعی در قواعد، لغت ، تجزیه -ترکیب و اصطلاحات زبان انگلیسی
لازار، ب .ی ؛  مولف ، بکوشش حسن صفائی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭‌ل۱۷۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک