مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
م‍وس‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌
م‍ح‍ب‍ک‌، اح‍م‍دزی‍اد
اب‍وه‍ی‍ف‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
دواره‌، ف‍واد
 
ناشر:
ال‍ه‍ی‍ئ‍ه‌ ال‍م‍ص‍ری‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
ات‍ح‍اد ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‌
طلاس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<المسرح =مسرح >العربی المعاصر قضایا و روی و تجارب
ابوهیف ، عبدالله ؛  دمشق اتحاد الکتاب العرب   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶۰۹‬,‭‌ف‍لا۱۹۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<المسرحیه = مسرحیه >التاریخیه فی المسرح العربی المعاصر
محبک ، احمدزیاد ؛  دمشق طلاس   ، ۱۹۸۹م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶۰۹‬,‭‌م۲۹۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<المسرحیه = مسرحیه >فی الادب العربی الحدیث ( تاریخ -تنظیر -تحلیل )
موسی ، خلیل ؛  [دمشق ] اتحاد الکتاب العرب   ، ۱۹۹۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶۰۹‬,‭‌م۸۴۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اطلالات علی المسرح العربی خارج مصر
دواره ، فواد ؛  قاهره الهیئه المصریه العامه للکتاب   ،
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶۰۹‬,‭د۷۲۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک