مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ه‍ال‌، ج‍ورج‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ -آث‍ار ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
س‍خ‍ن‍وری‌
 
پدیدآور:
ه‍ال‌، ج‍ورج‌
 
ناشر:
ح‍ک‍ی‍م‍ان‌
ت‍ی‍م‍ورزاده‌ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سخنوری در همایش های علمی
هال ، جورج ؛  تهران : حکیمان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۵‬,‭‌ه۳۲۸‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چگونه مقاله علمی بنویسیم
هال ، جورج ؛  تهران تیمورزاده طبیب   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۶۶۶‬,‭‌ه۳۲۸‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک