مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍زش‍ک‍ان‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ان‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
چ‍وپ‍را، دی‍پ‍ک‌،kapecD ,arpohC
رازی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ زک‍ری‍ا، ۲۵۱ - ۳۱۳ ق‌ .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
زی‍گ‍ری‍س‍ت‌، ه‍ن‍ری‌ ارن‍س‍ت‌
اب‍ن‌ اب‍ی‌ اص‍ی‍ب‍ع‍ه‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ال‍ق‍اس‍م‌،۶۶۸-۶۰۰ ق‌
ق‍ف‍طی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌
چ‍وپ‍را، دی‍پ‍ک‌
م‍ع‍ت‍ض‍د، خ‍س‍رو
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ف‍ی‍روزه‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پزشکان نامی
زیگریست ، هنری ارنست ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۹۲‬,‭ز۸۷‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عیون الانباء فی طبقات الاطباء
ابن ابی اصیبعه ، احمد بن القاسم ،۶۶۸-۶۰۰ ق ؛  بیروت دارالثقافه   ، ۱۴۰۸
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۶۹۰۹۲‬,‭‌ف‍لا۱۵۶‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
محمد زکریا رازی
معتضد، خسرو ؛  تهران شرکت توسعه کتابخانه های ایران   ، ۱۳۷۶-۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۹۲‬,‭ر۱۸۲/‌س‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بازگشت ریشی
چوپرا، دیپک ؛  تهران فیروزه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۹۲‬,‭‌چ۶۹‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الحکماء قفطی :ترجمه فارسی از قرن یازدهم هجری
قفطی ، علی بن یوسف ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۹۲۲‬,‭‌ق۷۱۹‌تد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک