مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : چ‍اپ‍ار ن‍ه‍اد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍راج‍ع‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍رت‍و، ب‍اب‍ک‌
 
ناشر:
چ‍اپ‍ار ن‍ه‍اد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی عمومی لاتین ( چاپی -اینترنتی )
پرتو، بابک ؛  تهران چاپار نهاد کتابخانه های عمومی کشور   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۰۲۸‬,‭۷‬,‭‌پ۳۲۶‌مر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک