مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍اش‍ف‌ال‍ح‍ق‌، اف‍روز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ورت‍ن‌ ی‍وت‍ی‍ل‍ی‍ت‍ی‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
وی‍ن‍دوز ۹۸ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
 
پدیدآور:
ک‍اش‍ف‌ال‍ح‍ق‌، اف‍روز
 
ناشر:
دی‍ب‍اگ‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ویندوز ۹۸[ ۲ :]شاخه کار دانش ، استاندار مهارت :رایانه کار درجه ۱ . شماره شناسایی ۳۰۷ تا۳۰۱- ۱۰۳- ۱-۱۰
کاشف الحق ، افروز ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۴۳‬,‭‌ک۱۹۳و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نورتون یوتیلیتیز seitilitu notroN :شاخه کار دانش
تهران دیباگران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۴۳‬,‭‌ن۷۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک