مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ان‍ون‌ دن‍ی‍ا و ه‍ن‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰
 
پدیدآور:
ه‍م‍ی‍ن‍گ‍وی‌، ارن‍س‍ت‌
 
ناشر:
ک‍ان‍ون‌ دن‍ی‍ا و ه‍ن‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نمایشنامه ستون پنجم
همینگوی ، ارنست ؛  تهران کانون دنیا و هنر   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۸۱۲‬,‭۵۴‬,‭‌ه۶۹۵‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک