مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍اه‍ان‌، اس‍ک‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍ل‍ب‌ -ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍اه‍ان‌، اس‍ک‍ات‌
 
ناشر:
ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قلب در یک صفحه
کاهان ، اسکات ؛  تهران تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۱۲‬,‭‌ک۳۴۳‌ق‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک