مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ت‍اب‍داری‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍داری‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ -ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ -ای‍ران‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
اج‍لاس‌ س‍الان‍ه‌ ای‍ف‍لا( ش‍ص‍ت‌ و ش‍ش‍م‍ی‍ن‌:۲۰۰۰ : ب‍ی‍ت‌ ال‍م‍ق‍دس‌)
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات ایفلا ۹۵( ترکیه :۲۰ - ۲۷ اوت ۱۹۹۵)
اجلاس سالانه ایفلا( شصت و یکمین :۱۹۹۵ : ترکیه ) ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۰۲۰‬,‭۶۲۱‬,‭‌ف‍لا۲۴۶‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات کاملیس ۴ : تهران ، ۲۹ - ۳۱ خرداد۱۳۷۴
اجلاس کاملیس ( چهارمین :۱۳۷۴ : تهران ) ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۰۲۰‬,‭۹۱۷۶۷۱‬,‭‌ف‍لا۲۴۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات ایفلا ۹۸( آمستردام :۱۶ - ۲۱ اوت ۱۹۹۸)
اجلاس سالانه ایفلا( شصت و چهارمین :۱۹۹۸ : آمستردام ) ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۰۲۰‬,‭۶۲۱‬,‭‌ف‍لا۲۴۶‌گ‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات ایفلا ۹۹( آمستردام :۲۱-۱۶ اوت ۱۹۹)
اجلاس سالانه ایفلا ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۰۲۰‬,‭۶۲۱‬,‭‌ف‍لا۲۴۶‌ک‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات ایفلا ۹۹( بانکوک :۲۰ - ۲۸ اوت ۱۹۹۹)
اجلاس سالانه ایفلا( شصت و پنجمین :۱۹۹۹ : بانکوک ) ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۰۲۰‬,‭۶۲۱‬,‭‌ف‍لا۲۴۶‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات ایفلا ۲۰۰۰( بیت المقدس :۱۸-۱۳ اوت ۲۰۰۰)
اجلاس سالانه ایفلا( شصت و ششمین :۲۰۰۰ : بیت المقدس ) ؛  تهران کتابخانه ملی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۰۲۰‬,‭۶۲۱‬,‭‌ف‍لا۲۴۶‌گ‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات ایفلا( کوبا :۲۷-۲۱اوت ۱۹۹۴)
اجلاس سالانه ایفلا( شصتمین :۱۹۹۴ :هاوانا) ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۰۲۰‬,‭۶۲۱‬,‭‌ف‍لا۲۴۶‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آرشیو، کتابخانه و موزه :وجوه اشتراک و افتراق :مجموعه مقالات هشتمین همایش سراسری انجمن علمی ، دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا(س - )۱۹ و ۲۰اردیبهشت ۱۳۸۶
تهران کتابدار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۰۲۰‬,‭‌ه۶۴۲آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خدمات مرجع و اطلاع رسانی :مجموعه مقالات اولین همایش سراسری اتحادیه انجمن های علمی - دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی ایران ( ادکا :)۱۴ و ۱۵ آذرماه ۱۳۸۶
همایش سراسری اتحادیه انجمنهای علمی -دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی ایران ( ادکا()نخستین :۱۳۸۶ : تهران ) ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۵۲‬,‭‌ه۶۴۲‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مبانی حرفه کتابداری و اطلاع رسانی در ایران :مجموعه مقالات اولین همایش کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی :۲۳-۲۲ آذر۱۳۸۵
همایش کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( نخستین : ۱۳۸۵ : تهران ) ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۰۲۰‬,‭۹۵۵‬,‭‌ه۶۴۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک