مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍ت‍س‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ا.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ه‍ا
خ‍دم‍ات‌ م‍رج‍ع‌
م‍راج‍ع‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ت‍س‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ا.
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه های الکترونیکی و کتابداران مرجع
کتس ، ویلیام ا. ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۵۲‬,‭‌ک۳۷۹‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
منابع ارجاع آماده :آلماناک ها، سالنامه ها، دستنامه ها، نشان نامه ها
کتس ، ویلیام ا. ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۰۲۸‬,‭۷‬,‭‌ک۳۷۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف ها
کتس ، ویلیام ا. ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۰۲۸‬,‭۷‬,‭‌ک۳۷۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی ها
کتس ، ویلیام ا. ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۰۱‬,‭‌ک۳۷۹‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نمایه نامه ها و چکیده نامه ها
کتس ، ویلیام ا. ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۵۲‬,‭‌ک۳۷۹‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی عمومی و تخصصی
کتس ، ویلیام ا. ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۰۲۸‬,‭۷‬,‭‌ک۳۷۹‌م‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک