مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍وپ‍ر، پ‍ی‍ت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروه‍ا -س‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍وپ‍ر، پ‍ی‍ت‍ر
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مسمومیت به وسیله داروهای شیمیایی
کوپر، پیتر ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۶۱۵‬,‭۱۴‬,‭‌ک۷۶۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک