مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ی‍ائ‍س‍گ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ی‍ائ‍س‍گ‍ی‌
 
پدیدآور:
لازاک‌، س‍وزان‌
ن‍ی‍ن‍وائ‍ی‌، ژی‍لا( روش‍ن‌ ض‍م‍ی‍ر)، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
 
ناشر:
س‍خ‍ن‌: ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خودیاری خانم ها در حفظ جوانی و شادابی ، با کمترین نیاز به پزشک و دارو
لازاک ، سوزان ؛  تهران انتشارات تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۶۱۸‬,‭۱۷۵‬,‭‌ل۱۵۱‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چهل سالگی و بعد از آن
نینوائی ، ژیلا( روشن ضمیر)، گردآورنده و مترجم ؛  تهران سخن : انتشارات خوزستان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۶۱۸‬,‭۱۷۵‬,‭‌ن۹۸۸‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک