اخبار اخبار

«بازگشت

اطلاع رسانی در خصوص برخی مراجع ،تازه های کتاب و نشریات کتابخانه دانشکده علوم پایه

قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم دانشگاه :
برای آگاهی از شیوه بهره برداری از برخی مراجع تخصصی ، فهرست نشریات تخصصی و برخی تازه های کتاب کتابخانه علوم به لینک زیر مراجعه فرمایید.

وب سایت کتابخانه دانشکده علوم پایه

نظر
لینک مطلب :