مرور بر اساس نوع مدرک

 مرور کتب فارسی (تعداد بازدید : 3438)  مرور پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 3203)
 مرور پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 3078)  مرور لوح فشرده فارسی (تعداد بازدید : 2914)
 مرور مجله فارسی (تعداد بازدید : 2757)  مرور مجله لاتین (تعداد بازدید : 2626)
 کتابهای لاتین (تعداد بازدید : 2339)  مرور لوح فشرده لاتین (تعداد بازدید : 2155)
 مرور اسناد و مدارک فارسی (تعداد بازدید : 1763)
 
تعداد کل بازدیدها:  24273